RAMAI yang bekerja di rumah pada saat ini. Meskipun tidak menetap di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB), namun itulah normal baharu yang perlu dibiasakan pada saat pandemik Covid-19 masih memuncak di negara kita.

PKPB juga memberi peluang kepada ahli keluarga untuk menikmati masa bersama.

Selain itu, ia merupakan waktu yang sesuai untuk menyediakan satu pelan pewarisan harta pusaka.

Secara umumnya, harta pusaka adalah harta yang dimiliki semasa hayat dan dibahagikan kepada waris-waris selepas kematian pewaris.

Masalah harta pusaka bukan lagi masalah kecil di negara kita. Dianggarkan lebih RM70 bilion harta pusaka tidak dituntut. Ia akan membarah dan barangkali menjadi kian parah jika tiada sebarang tindakan dilakukan sama ada dari pihak kerajaan, pewaris dan waris.

Jika kita telusuri, antara faktor-faktor yang menyebabkan masalah harta pusaka ialah waris tidak mengetahui harta yang dimiliki oleh pewaris atau si mati. Terdapat pewaris yang merahsiakan pembelian harta seperti kereta dan rumah.

Selepas berlaku kematian, waris perlu membuat permohonan pengurusan pusaka sama ada di Amanah Raya Berhad, Unit Pembahagian Pusaka Kecil atau Mahkamah Tinggi Sivil. Antara dokumen yang diperlukan adalah dokumen berkaitan pemilikan harta oleh pewaris. Jika waris tidak mengambil maklum tentangnya, ia akan menyebabkan waris membuat permohonan pengurusan pusaka berulang-ulang kali.

Dalam satu kes, ada pewaris yang tidak menyenaraikan harta dimiliki secara formal, malah, dokumen pemilikan tidak disimpan secara tersusun dan sistematik. Barangkali ada waris yang maklum tentang kewujudan harta tersebut, namun dokumen pemilikan tidak ditemui.

Oleh itu, penulis berpendapat, pewaris perlu menyediakan satu senarai lengkap harta-harta yang dimiliki berserta dokumendokumen pemilikan seperti geran atau perjanjian jual beli rumah, geran kereta, akaun simpanan dan pelaburan, dokumen pembiayaan atau hutang dan sijil takaful.

Harta pusaka

Jika waris tidak mempunyai dokumen yang lengkap itu, mereka akan mengalami kesukaran dalam membuat carian di Pejabat Tanah (andai harta dalam bentuk tanah atau rumah) dan permohonan surat pemilikan kenderaan di Jabatan Pengangkutan Jalan.

Para waris sukar untuk mendapatkan maklumat akaun si mati jika berurusan dengan pihak institusi kewangan kerana ia berkaitan dengan perlindungan data peribadi.

Senarai itu juga sangat diperlukan supaya waris dapat menganggarkan jumlah nilaian harta yang ditinggalkan. Nilaian dan jenis harta (harta alih seperti kenderaan dan simpanan serta harta tidak alih seperti rumah dan tanah) sangat penting untuk membantu waris mengenal pasti agensi yang tepat dalam membuat permohonan pusaka.

Hal ini disebabkan terdapat tiga agensi pengurusan pusaka di Malaysia yang masing-masing mempunyai bidang kuasa berbeza.

Unit Pembahagian Pusaka Kecil umpamanya, mempunyai bidang kuasa untuk permohonan harta pusaka kecil (harta alih dan tidak alih) yang bernilai kurang daripada RM2 juta, Amanah Raya Berhad pula bagi harta pusaka ringkas (harta alih sahaja) yang bernilai kurang daripada RM600,000, manakala Mahkamah Tinggi Sivil bagi harta pusaka biasa yang bernilai lebih daripada RM2 juta.

Pada masa sama, pewaris juga perlu menyenaraikan hutang-hutang yang masih belum diselesaikan seperti pembiayaan peribadi, kereta, rumah dan pendidikan.

Perkara itu bertepatan dengan firman ALLAH SWT: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu.” (Surah al-Baqarah, ayat 280)

Bukan hanya hutang-hutang kepada manusia, hutang kepada ALLAH juga perlu disenaraikan seperti fidyah, kifarah dan zakat yang belum diselesaikan. Senarai hutang ini perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta pusaka diagihkan kepada waris-waris mengikut pembahagian faraid.

Selain daripada senarai harta, pemilik harta perlu mempunyai senarai waris. Waris-waris boleh terdiri daripada pasangan, anak-anak, ibu bapa dan adik-beradik. Bagi menyemak waris-waris yang layak menerima pusaka, pewaris perlu merujuk pakar ilmu pusaka atau merujuk laman web http://www.esyariah.gov.my/ dan http://faraid.usm.my.

Iklan

(Artikel berkaitan: Suami meninggal, ini yang WAJIB isteri tahu tentang peninggalan harta arwah)

Waris

Secara umumnya, waris-waris yang layak menerima pusaka dibahagikan kepada dua iaitu ashab al-furud dan asabah. Waris ashab al-furud merupakan waris yang layak menerima pusaka dan bahagiannya telah ditetapkan dalam al-Quran. Contohnya, suami atau isteri, ibu bapa dan anak perempuan.

Harta pusaka

Bagi waris asabah pula, ia melibatkan waris yang layak menerima pusaka dan bahagian pusaka. Ia tidak ditentukan jumlah kerana bergantung pada jumlah yang tinggal selepas waris ashab al-furud mendapat bahagiannya. Misalnya, anak lelaki atau anak lelaki bersama dengan anak perempuan. Senarai waris itu sangat diperlukan kerana kemungkinan terdapat waris-waris yang layak, tetapi tidak diketahui status.

Iklan

Terdapat juga kes berkaitan pusaka yang mana waris tidak disenaraikan ketika membuat permohonan pusaka. Perkara yang sering terjadi ialah waris yang terdiri daripada anak-anak pewaris daripada perkahwinan yang terdahulu. Walaupun pasangan yang terdahulu tidak mendapat bahagian pusaka, namun anak-anak daripada hasil perkahwinan tersebut layak untuk menerima bahagian pusaka.

Bukan itu sahaja, terdapat juga kes yang mana pewaris menyembunyikan perkahwinan dan mempunyai anak. Sedangkan, pasangan dan anak-anak tersebut juga layak menerima pusaka.

Bagi mengatasi masalah itu, suka untuk penulis mencadangkan agar pemilikpemilik harta membuat dua senarai penting ini bagi memudahkan waris-waris untuk menuntut pusaka selepas kematian.

Penulis: Dr Mohd Khairy Kamarudin, Pensyarah Kanan, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia

Foto: Freepik