HomeTagsAmalan supaya hutang dilangsaikan

amalan supaya hutang dilangsaikan

Mahu bebas dibelenggu hutang? Amalkan doa ini

KEBANYAKAN daripada kita pasti pernah berhutang, tidak kiralah sama ada daripada orang lain, bank ataupun institusi berkaitan. Berapa pun jumlahnya, ia wajib dilunaskan dalam tempoh...