HomeTagsAmalan supaya hutang dilangsaikan

    amalan supaya hutang dilangsaikan

    Mahu bebas dibelenggu hutang? Amalkan doa ini

    KEBANYAKAN daripada kita pasti pernah berhutang, tidak kiralah sama ada daripada orang lain, bank ataupun institusi berkaitan. Berapa pun jumlahnya, ia wajib dilunaskan dalam tempoh...