HomeTagsKuihPunten

KuihPunten

Pastikan sukatan air, santan tepat, kuih punten akan cantik dan sempurna

Pastikan sukatan air, santan tepat, kuih punten akan cantik dan sempurna KUIH punten merupakan salah satu sajian tradisional masyarakat Jawa yang masih bertahan sehingga ke...