HomeTagsRahsiakan pertunangan

    rahsiakan pertunangan

    Umumkanlah perkahwinan, rahsiakan pertunangan

    BERKAHWIN adalah akad yang menghalalkan di antara lelaki dengan perempuan hidup bersama dan menetapkan tiap-tiap pihak daripada mereka hak-hak dan tanggungjawab. Jodoh adalah  fitrah manusia,...