HomeTagsWiFi percuma untuk pelajar PdPR

WiFi percuma untuk pelajar PdPR

WiFi percuma di 7 lokasi terpilih di Lembah Pantai, bantu pelajar untuk teruskan PdPR

SEJAK kerajaan melaksanakan kaedah Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR), pelbagai inisiatif dimulakan oleh wakil rakyat seluruh negara bagi mengurangkan jurang digital dalam kalangan...