Alliance Islamic Bank perkenal pembiayaan mikro zakat.

Alliance Islamic Bank (AIS) ialah bank pertama di Malaysia yang memperkenalkan konsep pengagihan dana zakat secara produktif dalam bentuk pembiayaan mikro

Matlamat konsep pengagihan baru ini ialah untuk membantu mereka yang kurang mendapat perhatian dan perkhidmatan kewangan. Ianya juga bertujuan membangunkan modal dana sosial yang menjana impak positif kepada ekonomi Islam.

Ikuti wawancara eksklusif Sinar Harian bersama Ketua Pegawai Eksekutif AIS, Rizal IL-Ehzan Fadil Azim, di mana beliau menjelaskan secara lebih mendalam tentang Program Pembiayaan Mikro Zakat.

Ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan pembiayaan mikro, imbas kod QR yang dipaparkan di akhir video ini.

Artikel:
https://www.sinarharian.com.my/article/633554/berita/nasional/iltizam-ais-bantu-asnaf-keluar-dari-kepompong-kemiskinan

Kredit muzik: Flint-Nightly Harmony, Aves-Grand Avenue & Frozenjazz – Satin Kashmir dari Artlist.