HomeTagsAZMAN YAHYA

    AZMAN YAHYA

    ‘Saya tidak membenci atau memulaukan mana-mana pelakon…’ – Jinggo Yahya

    KEPUTUSAN kerajaan mem­benarkan indus­tri kreatif kembali beroperasi di negeri-negeri fa­sa satu Pelan Pemuli­han Negara (PPN) ber­mula Khamis men­dapat respons posi­tif. Rata-rata syarikat produksi kembali me­ngatur...