Bakul makanan dunia

Sektor pertanian dan perhutanan merupakan aset penting buat negara-negara ASEAN dan disebabkan itu mereka dikenali sebagai ‘bakul makanan dunia’.

45th AMAF 2023 menyaksikan pertukaran idea dan kepakaran setiap negara anggota untuk memastikan kedua-dua sektor ini dapat dipelihara dan dijaga sebaiknya.

Kredit Muzik: Stefano Mastronardi – Thats Right dari www.artlist.io