POLISI DATA PERIBADI KARANGKRAF

Berkuatkuasa 15 November 2013, kami, Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd dan syarikat-syarikat bersekutu dengannya (“Karangkraf”) telah menguatkuasakan POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI KARANGKRAF yang selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

Di mana POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI KARANGKRAF menyokong kesemua 7 prinsip perlindungan data peribadi :

PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Prinsip Am
Prinsip Notisdan Pilihan
Prinsip Penzahiran
Prinsip Keselamatan
Prinsip Penyimpanan
Prinsip Integriti Data
Prinsip Akses
Di bawah ini adalah dokumen-dokumen berkaitan POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI KARANGKRAF :

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI KARANGKRAF
KEBENARAN SUBJEK DATA UNTUK MEMPROSES DATA PERIBADI
PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2013

Iklan

Kami komited untuk melindungi Data Peribadi semua pelanggan yang kami berurusan. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Polisi ini, sila hubungi kami menerusi pegawai kami seperti di bawah:

Iklan

Jawatan: Eksekutif Pangkalan Data Audiens dan MyKraf (Audience &MyKraf Database Executive )
Telefon: +603 5101 7388 antara 9.00 pagi – 5.00 petang, Isnin – Jumaat.

Anda juga boleh berhubung menerusi email kami di ppdpk@karangkraf.com.