KAHA2023: MAIDAM buktikan agihan zakat telus.

Seramai 24,500 Ketua Isi Rumah terdiri daripada asnaf dan fakir miskin di Terengganu menerima agihan zakat berjumlah RM17.15 juta pada tahun ini menerusi Konvoi Agihan Hak Asnaf (KAHA).

Program KAHA2023 berlangsung serentak di seluruh negeri dengan program utama berlangsung di Dewan Terbuka JHEAT manakala untuk lain-lain daerah diadakan lawatan ke rumah-rumah asnaf terpilih.

KAHA2023 membuktikan ketelusan MAIDAM dalam agihan zakat kepada golongan asnaf hasil daripada zakat yang disalurkan.

Kredit muzik : SHYLIFE – Incredible Pace artlist dari Artlist