Oleh DR AZRI BHARI
(Pensyarah Kanan, Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor)

SEJAK Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sehingga kepada Pelan Pemulihan Negara (PPN) yang dilaksanakan bagi mengawal penularan wabak COVID-19, situasi masyarakat di Malaysia mengalami perubahan.

Seperti yang dilaporkan, rata-rata individu mahupun organisasi terkesan dari aspek ekonomi, sosial, psikologi mahupun pendidikan.
Golongan B40 yang berpendapatan rendah dikatakan paling terjejas. Mereka hilang sumber pendapatan gara-gara diberhentikan kerja dan ada segelintirnya terpaksa berdepan dengan pemotongan gaji.

Pun demikian, keperitan dan kesukaran tersebut sedikit terubat dengan pelbagai bantuan yang dihulurkan oleh orang perseorangan, selebriti, pendakwah termasuk pertubuhan bukan kerajaan yang bergiat aktif.

Sewajarnya usaha dan kempen menderma seumpama itu perlu dipertingkat dan diperluaskan lagi.

Sesungguhnya, Islam sangat menganjurkan sifat kedermawanan dan ia boleh dizahirkan melalui amalan bersedekah.

Sedekah mempunyai maksud yang sangat luas dalam Islam. Antaranya merujuk kepada pemberian oleh seseorang kepada orang lain (seperti fakir miskin, sanak saudara demi kepentingan agama atau fisabilillah) yang memerlukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan ILAHI.

Bukan sahaja kepada manusia, sedekah juga dianjurkan untuk diberikan kepada orang bukan Islam dan juga haiwan.

Firman ALLAH SWT bermaksud: “Sesungguhnya orang lelaki yang bersedekah dan orang perempuan yang bersedekah, serta mereka yang memberikan pinjaman kepada ALLAH, sebagai pinjaman yang baik (ikhlas), akan digandakan balasannya (dengan berganda-ganda banyaknya), dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia.” (Surah al-Hadid, ayat 18)

Instrumen

Dalam pada itu, sedekah dalam konteks harta yang disampaikan terbahagi kepada dua bahagian iaitu:

Sedekah wajib: Merujuk kepada zakat harta dan zakat fitrah.
Sedekah sunat: Merujuk kepada hadiah, wakaf, hibah, wasiat, pelepasan hutang dan pengguguran hak.

Pada pandangan saya, solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat yang tergugat dan memerlukan bantuan boleh dibudayakan melalui instrumen sedekah yang pelbagai. Antaranya menerusi:

1. Zakat

Ia adalah suatu pemberian yang wajib dilakukan ke atas sebahagian harta kekayaan yang telah mencukupi syarat dan dimiliki oleh individu Muslim kepada golongan asnaf yang telah ditetapkan oleh syarak.
Dana zakat boleh membantu golongan fakir, miskin, mualaf, al-gharimin (orang berhutang), fisabilillah (pelajar), al-riqab (orang terbelenggu) yang terjejas akibat wabak Covid-19 melalui pelbagai skim bantuan yang telah disediakan oleh pihak institusi zakat di Malaysia.

2. Wakaf

Iklan

Wakaf pula adalah amalan penyerahan harta yang bersifat kekal dan dimiliki untuk kegunaan atau manfaat orang ramai.
Selain dapat meringankan beban penerima wakaf, pewakaf turut mendapat ganjaran pahala yang berterusan selagi dimanfaatkan harta tersebut.
Wakaf boleh dilaksanakan melalui pemberian seperti alat pembelajaran seperti komputer riba, telefon pintar atau sebarang gajet lain kepada golongan sasar.

3. Sedekah, infak dan hadiah

Ketiga-tiganya memiliki makna yang hampir sama iaitu pemberian secara sukarela kepada seseorang.
Infak lazimnya merujuk kepada pemberian untuk menegakkan agama YANG MAHA ESA.
Sedekah dan hadiah pula berbeza dari sudut tujuan. Sedekah adalah pemberian untuk mendapatkan pahala, sementara hadiah adalah untuk menghargai seseorang.
Pemberian pakej pelbagai makanan asasi adalah contoh sedekah, infak dan hadiah yang boleh dilaksanakan dalam situasi PKP bagi memastikan kelangsungan hidup sesebuah keluarga yang kekurangan sumber pendapatan.

 

4. Hibah

Iklan

Hibah adalah pemberian hak milik kepada orang lain secara sukarela. Ia boleh dilaksanakan melalui pemberian peralatan atau kemudahan yang masih lagi baik kepada orang lain secara percuma.

Demikianlah instrumen-instrumen kedermawanan yang dianjurkan oleh Islam dalam menyalurkan bantuan kepada mereka yang mengalami kesulitan hidup akibat pelaksanaan PKP dan PPN.

Sewajarnya, setiap masyarakat Malaysia berganding bahu dalam mendepani cabaran pandemik yang masih membelenggu negara dan hampir keseluruhan penduduk di muka bumi ini.

Foto UNSPLASH dan FREEPIK